Pracownik biura rachunkowego podczas obliczania kwoty należnego podatku.

Doświadczenie, Rzetelność, Kompetencje

Biuro rachunkowe BILANCIA w Tarnowie

Oferujemy kompleksową obsługę księgowo - podatkową oraz kadrowo - płacową podatników o różnym profilu działalności i formie prawnej.

Biuro rachunkowe BILANCIA w Tarnowie.

Zakres usług biura rachunkowego BILANCIA w Tarnowie

Wiedza z zakresu księgowości poparta gruntownym wykształceniem kierunkowym oraz wieloletnią praktyką w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, potwierdzona została uzyskaniem w 2000 r. licencji Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 17706/00.

#
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (księgi handlowe),
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów(PKPiR),
 • ewidencji ryczałtu,
 • rozliczeń z ZUS i US,
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
 • rozliczeń z PFRON, w tym również rozliczeń SOD (system obsługi dofinansowań składek ZUS i wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych),
 • monitorowania należności i zobowiązań,
 • sporządzania analiz ekonomicznych, biznes planów,
 • pośrednictwa kredytowego, sporządzania wniosków kredytowych
 • rozliczeń rocznych,
 • zwrot VAT za materiały budowlane.

Biuro posiada ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej.

Biuro rachunkowe BILANCIA w Tarnowie.

Cennik usług biura rachunkowego BILANCIA w Tarnowie

Optymalną formę współpracy oraz jej koszty ustalamy indywidualnie na podstawie rozmów przeprowadzonych z klientem.

Biuro Rachunkowe Bilancia dla Państwa wygody nie stosuje sztywnego cennika.

Cena usług biura rachunkowego jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

Nowoczesne biuro rachunkowe w Tarnowie

Cenę usług określamy między innymi na podstawie:

 • ilości dokumentów, które wymagają bezpośredniego zaewidencjonowania
 • liczby osób zatrudnionych, osób świadczących umowy zlecenia i umów o dzieło
 • ilości dokumentów importowanych z prowadzonych przez Klienta we własnym zakresie systemów księgowych wymagających zaksięgowania i sprawdzenia
 • wielkości obrotu rocznego Klienta, który bezpośredio wpływa na ryzyko dokonywanych przez nas czynności
 • oraz szczególnych wymagań Klienta w zakresie analiz i raportów, z uwzględnieniem ich częstotliwości

Rabat na dobry początek!

Dla osób, które dopiero rozpoczynają działalność - pierwszy miesiąc obsługi za 1 zł.

504 053 784

od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 09:00 do 17:00

Biuro rachunkowe BILANCIA w Tarnowie.

Kontakt z biurem rachunkowym BILANCIA w Tarnowie

Współpraca z klientami naszego biura rachunkowego opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

 • Biuro Rachunkowe BILANCIA
 • Słowackiego 33/37
 • lokal nr 5 /parter/
 • 33-100 Tarnów
 • NIP:  8731809051
 • REGON:  120719540

Zapraszamy od poniedziałku do piątku: od 09:00 - do 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Biuro rachunkowe BILANCIA w Tarnowie.